หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

ทรงพระเจริญ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรครูแกนนำ 
      ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งจำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรครูแกนนำ "การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) และการวิจัยในชั้นเรียน  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัด
การแข่งขันโครงงานสหกรณ์ระดับภาคที่โคราช 
     
คณะครูโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งศึกษาดูงานที่ประเทศลาว 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

ข่าวการศึกษา