ค้นหาประกาศ :
วันที่ ภาพ หัวข้อ
20 ม.ค. 2558
เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4] [ แนบไฟล์ 5]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 20 ม.ค. 2558 เปิด 1,140 ครั้ง
14 ม.ค. 2558
เรื่อง : ผู้ได้รับการคัดเลือก"ครูดีศรีสองรัก"ปี2557
เรียน : ประกาศครุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3
 ประกาศครุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 ผู้ได้รับการคัดเลือก"ครูดีศรีสองรัก"ปี 2557
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 14 ม.ค. 2558 เปิด 73 ครั้ง ด่วนที่สุด
08 ม.ค. 2558
เรื่อง : คำขวัญวันเด็กและสารวันเด็ก
เรียน : ผู้อำนวยโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 คำขวัญวันเด็กและสารวันเด็ก
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3]
โดย กลุ่มส่้งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 08 ม.ค. 2558 เปิด 38 ครั้ง
07 ม.ค. 2558
เรื่อง : ใบสมัครประกวดร้องเพลงตามโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข
เรียน : ผู้บริหารสถานศึกษา
  ใบสมัครประกวดร้องเพลงตามโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข
[ แนบไฟล์ 1]
โดย นางพิสมัย ทองหล้า เมื่อ 07 ม.ค. 2558 เปิด 23 ครั้ง
07 ม.ค. 2558
เรื่อง : ประชุมเสวนาแก้ปัญหาหนี้สินครูและพัฒนาการศึกษาไทย "โครงการพัฒนาครูสู่ชีวิติใหม่"
เรียน : ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประชุมเสวนาแก้ปัญหาหนี้สินครูและพัฒนาการศึกษาไทย "โครงการพัฒนาครูสู่ชีวิติใหม่"
[ แนบไฟล์ 1]
โดย นางชนากานต์ แสงรัตน์ เมื่อ 07 ม.ค. 2558 เปิด 41 ครั้ง
05 ม.ค. 2558
เรื่อง : แจ้งการโอนเงินให้กับทางร้านค้าที่โรงเรียนได้ทำการซื้อขาย/ว่าจ้าง
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
 แจ้งการโอนเงินให้กับทางร้านค้าที่โรงเรียนได้ทำการซื้อขาย/ว่าจ้าง
[ แนบไฟล์ 1]
โดย ว่าที่ ร.ต.เจริญชัย ปิ่นคำ เมื่อ 05 ม.ค. 2558 เปิด 30 ครั้ง
30 ธ.ค. 2557
เรื่อง : แจ้งการโอนเงินให้กับทางร้านค้าที่โรงเรียนได้ทำการซื้อขาย/ว่าจ้าง
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
 แจ้งการโอนเงินให้กับทางร้านค้าที่โรงเรียนได้ทำการซื้อขาย/ว่าจ้าง
[ แนบไฟล์ 1]
โดย ว่าที่ ร.ต.เจริญชัย ปิ่นคำ เมื่อ 30 ธ.ค. 2557 เปิด 28 ครั้ง
30 ธ.ค. 2557
เรื่อง : แจ้งการโอนเงินให้กับทางร้านค้าที่โรงเรียนได้ทำการซื้อขาย/ว่าจ้าง
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
 แจ้งการโอนเงินให้กับทางร้านค้าที่โรงเรียนได้ทำการซื้อขาย/ว่าจ้าง
[ แนบไฟล์ 1]
โดย ว่าที่ ร.ต.เจริญชัย ปิ่นคำ เมื่อ 30 ธ.ค. 2557 เปิด 23 ครั้ง
15 ธ.ค. 2557
เรื่อง : แจ้งโปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ลย.3 "ศรีสองรักเกมส์ ครั้งที่ 7"
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 แจ้งโปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ลย.3 "ศรีสองรักเกมส์ ครั้งที่ 7" ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 ธ.ค. 2557 เปิด 52 ครั้ง
09 ธ.ค. 2557
เรื่อง : รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแทนตำแหน่งว่าง
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต
 ดังเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 09 ธ.ค. 2557 เปิด 129 ครั้ง
 หน้า : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / >> >| จำนวน 149 รายการ  
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทร:042-891913 โทรสาร:042-891723