ค้นหาประกาศ :
วันที่ ภาพ หัวข้อ
27 พ.ย. 2557
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
 ด้วยศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เปิดรับผู้ที่จบ ม.3 เพื่อเข้าศึกษาต่อ
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เปิด 3 ครั้ง
27 พ.ย. 2557
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 ด้วยสถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เปิด 8 ครั้ง
21 พ.ย. 2557
เรื่อง : ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
เรียน :
 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู็ช่วย กรณีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 พ.ย. 2557 เปิด 337 ครั้ง
21 พ.ย. 2557
เรื่อง : ส่งแบบติดตามการใช้เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
 เรียนโรงเรียนที่ไม่สามารถโหลดแบบติดตามได้หรือรับแบบไปแล้วแต่หาไม่เจอ ทางกลุ่มนิเทศฯจึงส่งแบบติดตามให้ซ้ำอีกรอบค่ะ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4] [ แนบไฟล์ 5] [ แนบไฟล์ 6] [ แนบไฟล์ 7] [ แนบไฟล์ 8] [ แนบไฟล์ 9] [ แนบไฟล์ 10] [ แนบไฟล์ 11] [ แนบไฟล์ 12]
โดย จุไลวัลณ์ สมสุข เมื่อ 21 พ.ย. 2557 เปิด 87 ครั้ง ด่วนที่สุด
19 พ.ย. 2557
เรื่อง : เชิญร่วมงาน "มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
เรียน : ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทุกโรง
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย นายศิรินะ พรประทุม เมื่อ 19 พ.ย. 2557 เปิด 17 ครั้ง
19 พ.ย. 2557
เรื่อง : ติดตามการรายงานหนังสือราชการของโรงเรียน
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียในสังกัดทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4]
โดย จุไลวัลณ์ สมสุข เมื่อ 19 พ.ย. 2557 เปิด 119 ครั้ง
18 พ.ย. 2557
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เข้าชมศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรียน : ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1]
โดย นายศิรินะ พรประทุม เมื่อ 18 พ.ย. 2557 เปิด 16 ครั้ง
07 พ.ย. 2557
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียในสังกัดทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4] [ แนบไฟล์ 5] [ แนบไฟล์ 6] [ แนบไฟล์ 7] [ แนบไฟล์ 8] [ แนบไฟล์ 9] [ แนบไฟล์ 10] [ แนบไฟล์ 11]
โดย จุไลวัลณ์ สมสุข เมื่อ 07 พ.ย. 2557 เปิด 49 ครั้ง
04 พ.ย. 2557
เรื่อง : เชิญชวนสั่งจองเสื้อลายฝีพระหัตถ์รูปแพะ
เรียน : ผู้บริหารสถานศึกษา
 รายละเอียดดังแนบ
[ แนบไฟล์ 1]
โดย นางชนากานต์ แสงรัตน์ เมื่อ 04 พ.ย. 2557 เปิด 52 ครั้ง ด่วนที่สุด
03 พ.ย. 2557
เรื่อง : แจ้งการโอนเงินให้กับร้านค้าที่โรงเรียนได้ทำการซื้อขาย/ว่าจ้าง
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
 แจ้งการโอนเงินให้กับร้านค้าที่โรงเรียนได้ทำการซื้อขาย/ว่าจ้าง
[ แนบไฟล์ 1]
โดย ว่าที่ ร.ต.เจริญชัย ปิ่นคำ เมื่อ 03 พ.ย. 2557 เปิด 32 ครั้ง
 หน้า : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / >> >| จำนวน 134 รายการ  
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทร:042-891913 โทรสาร:042-891723