ค้นหาประกาศ :
วันที่ ภาพ หัวข้อ
15 ธ.ค. 2557
เรื่อง : แจ้งโปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ลย.3 "ศรีสองรักเกมส์ ครั้งที่ 7"
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 แจ้งโปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ลย.3 "ศรีสองรักเกมส์ ครั้งที่ 7" ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 ธ.ค. 2557 เปิด 38 ครั้ง
09 ธ.ค. 2557
เรื่อง : รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแทนตำแหน่งว่าง
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต
 ดังเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 09 ธ.ค. 2557 เปิด 88 ครั้ง
08 ธ.ค. 2557
เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557
เรียน :
 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 08 ธ.ค. 2557 เปิด 79 ครั้ง ด่วนที่สุด
08 ธ.ค. 2557
เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
เรียน : ผู้อำนวยการสพม. สพป. ทุกเขต
 ดังเอกสารที่แนบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4] [ แนบไฟล์ 5] [ แนบไฟล์ 6]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 08 ธ.ค. 2557 เปิด 202 ครั้ง
08 ธ.ค. 2557
เรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรณีย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
เรียน : ผู้อำนวยการสพม. สพป. ทุกเขต
 ดังเอกสารที่แนบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย นภาจันทร์ เง่าสารี เมื่อ 08 ธ.ค. 2557 เปิด 57 ครั้ง
04 ธ.ค. 2557
เรื่อง : ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557
เรียน :
 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 04 ธ.ค. 2557 เปิด 53 ครั้ง ด่วนที่สุด
01 ธ.ค. 2557
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
เรียน : ข้าราชการในสังกัด
 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 01 ธ.ค. 2557 เปิด 36 ครั้ง
27 พ.ย. 2557
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
 ด้วยศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เปิดรับผู้ที่จบ ม.3 เพื่อเข้าศึกษาต่อ
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เปิด 9 ครั้ง
27 พ.ย. 2557
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 ด้วยสถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 27 พ.ย. 2557 เปิด 16 ครั้ง
21 พ.ย. 2557
เรื่อง : ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
เรียน :
 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู็ช่วย กรณีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 พ.ย. 2557 เปิด 397 ครั้ง
 หน้า : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / >> >| จำนวน 141 รายการ  
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทร:042-891913 โทรสาร:042-891723