ค้นหาประกาศ :
วันที่ ภาพ หัวข้อ
23 ต.ค. 2557
เรื่อง : ตรวจสอบและจองที่พักงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
เรียน : เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 แจ้งโรงเรียนที่ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร สามารถตรวจสอบและจองที่พักได้ที่ เว็ปไซต์ http://esan64.net
โดย จุไลวัลณ์ สมสุข เมื่อ 23 ต.ค. 2557 เปิด 27 ครั้ง ด่วนที่สุด
22 ต.ค. 2557
เรื่อง : การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ระดับภาค
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียในสังกัดทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4] [ แนบไฟล์ 5]
โดย จุไลวัลณ์ สมสุข เมื่อ 22 ต.ค. 2557 เปิด 6 ครั้ง
13 ต.ค. 2557
เรื่อง : บริบัท นานมีบุคส์ จำกัด เชิญชวนเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย"
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4]
โดย จุไลวัณ์ สมสุข เมื่อ 13 ต.ค. 2557 เปิด 37 ครั้ง
10 ต.ค. 2557
เรื่อง : แจ้งการเบิกจ่ายทุกประเภท
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
 แจ้งการเบิกจ่ายทุกประเภท
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 10 ต.ค. 2557 เปิด 43 ครั้ง
09 ต.ค. 2557
เรื่อง : แจ้งการโอนเงินค่าจ้างเหมาทำอาหาร
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างเหมาทำอาหาร
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 09 ต.ค. 2557 เปิด 87 ครั้ง
09 ต.ค. 2557
เรื่อง : แจ้งการโอนเงินพื้นที่พิเศษ
เรียน : ข้าราชการในสังกัด
 แจ้งการโอนเงินพื้นที่พิเศษ ประจำปี 2557
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 09 ต.ค. 2557 เปิด 65 ครั้ง
08 ต.ค. 2557
เรื่อง : ขอให้งดขึ้นป้ายต้อนรับ
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรง
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1]
โดย นายศิรินะ พรประทุม เมื่อ 08 ต.ค. 2557 เปิด 70 ครั้ง
07 ต.ค. 2557
เรื่อง : แจ้งโอนเงินโรงเรียนให้กับร้านค้า (ว่าที่ ร.ต.เจริญชัย ปิ่นคำ)
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
 แจ้งโอนเงินโรงเรียนให้กับร้านค้า (ว่าที่ ร.ต.เจริญชัย ปิ่นคำ)
[ แนบไฟล์ 1]
โดย ว่าที่ร้อยตรีเจริญชัย ปิ่นคำ เมื่อ 07 ต.ค. 2557 เปิด 21 ครั้ง
03 ต.ค. 2557
เรื่อง : แจ้งงดการเบิกจ่ายทุกประเภท
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
 แจ้งงดการเบิกจ่ายทุกประเภท
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 03 ต.ค. 2557 เปิด 14 ครั้ง ด่วนที่สุด
30 ก.ย. 2557
เรื่อง : เผยแพร่ ค่านิยม 12 ประการฉบับคำกลอน
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1]
โดย จุไลวัลณ์ สมาสุข เมื่อ 30 ก.ย. 2557 เปิด 58 ครั้ง
 หน้า : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / >> >| จำนวน 123 รายการ  
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทร:042-891913 โทรสาร:042-891723