ค้นหาประกาศ :
วันที่ ภาพ หัวข้อ
12 ก.ย. 2557
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครการอ่านสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2557
เรียน : ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
[ แนบไฟล์ 1]
โดย นางชนากนต์ แสงรัตน์ เมื่อ 12 ก.ย. 2557 เปิด 10 ครั้ง
09 ก.ย. 2557
เรื่อง : ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป (ครั้งที่ 2)
เรียน : ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด
 ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป (ครั้งที่ 2)
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4]
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 09 ก.ย. 2557 เปิด 39 ครั้ง
05 ก.ย. 2557
เรื่อง : แจ้งการโอนเงิน
เรียน : ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด
 แจ้งการโอนเงินค่าเดินทางไปราชการและเงินยืมราชการ
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 05 ก.ย. 2557 เปิด 61 ครั้ง
02 ก.ย. 2557
เรื่อง : แจ้งโอนเงินโรงเรียนให้กับร้านค้า (ว่าที่ ร.ต.เจริญชัย ปิ่นคำ)
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
 แจ้งโอนเงินโรงเรียนให้กับร้านค้า
[ แนบไฟล์ 1]
โดย ว่าที่ร้อยตรีเจริญชัย ปิ่นคำ เมื่อ 02 ก.ย. 2557 เปิด 16 ครั้ง
29 ส.ค. 2557
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระเงินให้แก่สมาชิกประเภทสมทบ (คู่สมรส - บุตร) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1]
โดย นายศิรินะ พรประทุม เมื่อ 29 ส.ค. 2557 เปิด 55 ครั้ง
28 ส.ค. 2557
เรื่อง : แต่งตั้งผู้คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้พอเพียง
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
 แต่งตั้งผู้คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้พอเพียง เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเมินศูนย์การเรียนรู้พอเพียง ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งผู้ประเมินสถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้พอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๕๗
[ แนบไฟล์ 1]
โดย ยุวดี วงษ์ลา เมื่อ 28 ส.ค. 2557 เปิด 58 ครั้ง
25 ส.ค. 2557
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการราชภัฏเลย เอแม็ท อวอร์ด ครั้งที่ ๑
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 แนบเอกสาร
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย นายศิรินะ พรประทุม เมื่อ 25 ส.ค. 2557 เปิด 28 ครั้ง
25 ส.ค. 2557
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ ๘๑
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 แนบเอกสาร
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย นายศิรินะ พรประทุม เมื่อ 25 ส.ค. 2557 เปิด 20 ครั้ง
20 ส.ค. 2557
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 ตามเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3] [ แนบไฟล์ 4] [ แนบไฟล์ 5] [ แนบไฟล์ 6] [ แนบไฟล์ 7] [ แนบไฟล์ 8] [ แนบไฟล์ 9] [ แนบไฟล์ 10] [ แนบไฟล์ 11]
โดย จุไลวัลณ์ สมาสุข เมื่อ 20 ส.ค. 2557 เปิด 21 ครั้ง
14 ส.ค. 2557
เรื่อง : แจ้งการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
[ แนบไฟล์ 1]
โดย ยุวดี วงษ์ลา เมื่อ 14 ส.ค. 2557 เปิด 151 ครั้ง ด่วนที่สุด
 หน้า : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / >> >| จำนวน 112 รายการ  
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทร:042-891913 โทรสาร:042-891723